หัวฉีดอุตสาหกรรม

หัวฉีดอุตสาหกรรม, หัวฉีดเดือยหมู, หัวสเปรย์ฉีดน้ำแบบเดือยหมู, หัวฉีดอุตสาหกรรมแบบเดือยหมู, รูใหญ่ ไม่ตัน, ฉีดได้เป็นวงกว้าง, ทนต่อสารเคมี กรด-ด่าง, etc

Showing all 4 results